Transportspecialist Sverige

A.T.O. Logistics är specialiserat på spedition och transport på sträckorna Holland-Sverige och Sverige-Holland. Tack vare ett så tydligt val känner vi de här vägarna utan och innan. Våra förare åker varje dag från Holland till Sverige för att leverera din frakt säkert på destinationen. Vi ordnar naturligtvis också transporter från och till de övriga nordiska länderna: Norge, Danmark och Finland.

Specialist på coiltransport

Coiltransporterna Holland-Sverige förtjänar ett särskilt omnämnande. För en säker och ansvarsfull transport av de stora rullarna med bandstål har vi släp med ett extra bärkraftigt lastgolv försett med coilvaggor. Coiltransporten uppfyller därmed de högsta säkerhetsnormerna.

Transportföretag med erfarenhet

Våra planerare är experter på att verkställa kortast möjliga transittid. Med mer som 20 års erfarenhet har vi dessutom redan tänkt ut en lösning för i stort sett varje utmaning. Den erfarenheten har du nytta av. Vi kan ordna varje transport för dig.

© A.T.O. Logistics BV - General conditions - Disclaimer