Transport Sverige

A.T.O. Logistics är specialiserat på spedition och transport på sträckorna Holland-Sverige och Sverige-Holland. Släpet transporteras direkt från lastadressen till färjan och fraktas som ett komplett spann, inklusive förare. Därefter sker lossning på destinationen. Med det arbetssättet garanteras en kontinuerlig tillsyn och kortast möjliga transittid.

Prisuppgift

Vi utgår från olika zoner för att beräkna tid och kostnad för din transport. Med hjälp av vårt Zon-Transitschema kan du själv fastställa antalet zoner och göra en grov uppskattning av transittiden för din frakt. Kontakta utan förpliktelser vår planeringsavdelning för en detaljerad offert.

Vi är framförallt aktiva på sträckorna Holland-Sverige och Sverige-Holland. Vi ordnar naturligtvis också dina transporter från och till de övriga nordiska länderna: Norge, Danmark och Finland. Därigenom ökar antalet goda kontakter på de här sträckorna snabbt. Vid vår planeringsavdelning får du mer information om transportmöjligheterna till Norden.

© A.T.O. Logistics BV - General conditions - Disclaimer